Zamówienia

08.11.2023/KPO – maszyna etykietująca

 

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych drogą do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w firmie PAMAPOL S. A.” (dalej: Projekt), w ramach:

KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI (tryb konkursowy)

Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”
Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych
Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji
Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach
Nabór wniosków o objęcie wsparciem w trybie konkursowym dla przedsięwzięć związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług, realizowany w ramach inwestycji A2.1.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
PAMAPOL S. A. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z „Załącznikiem nr 6: Zasada konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1 REGULAMINU WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO OBJĘCIA WSPARCIEM Z PLANU ROZWOJOWEGO W TRYBIE KONKURSOWYM”, postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę maszyny etykietującej dla potrzeb realizacji projektu obejmującego przedsięwzięcia związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług, realizowanego w ramach inwestycji A2.1.1 (tryb konkursowy) z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Szczegóły zamówienia opisano w załączonych materiałach do pobrania.

08.11.2023/KPO – linia napełniająca do ketchupu

 

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu pt. „Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych drogą do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w firmie PAMAPOL S. A.” (dalej: Projekt), w ramach:

KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI (tryb konkursowy)

Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”
Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych
Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji
Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach
Nabór wniosków o objęcie wsparciem w trybie konkursowym dla przedsięwzięć związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług, realizowany w ramach inwestycji A2.1.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
PAMAPOL S. A. (dalej: Zamawiający, Przedsiębiorstwo, Firma) ogłasza, zgodnie z „Załącznikiem nr 6: Zasada konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1 REGULAMINU WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO OBJĘCIA WSPARCIEM Z PLANU ROZWOJOWEGO W TRYBIE KONKURSOWYM”, postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na dostawę linii napełniającej do ketchupu dla potrzeb realizacji projektu obejmującego przedsięwzięcia związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług, realizowanego w ramach inwestycji A2.1.1 (tryb konkursowy) z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Szczegóły zamówienia opisano w załączonych materiałach do pobrania.

18.06.2019/drobny sprzęt laboratoryjny

 

W związku z realizacją projektu, pn. „Opracowanie przez PAMAPOL S. A. nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych” w ramach Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw TYP PROJEKTU 1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (numer wniosku: RPLD.01.02.02-10-0018/19, numer konkursu: RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18) poszukujemy dostawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach zadania 1. Szczegóły zamówienia opisano w załączonych materiałach do pobrania.