Zamówienia

18.06.2019/drobny sprzęt laboratoryjny

 

W związku z realizacją projektu, pn. „Opracowanie przez PAMAPOL S. A. nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych” w ramach Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw TYP PROJEKTU 1, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (numer wniosku: RPLD.01.02.02-10-0018/19, numer konkursu: RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18) poszukujemy dostawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach zadania 1. Szczegóły zamówienia opisano w załączonych materiałach do pobrania.