Projekty

Pamapol S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie nowatorskiej gamy dań typu „zero waste” o wysokich walorach prozdrowotnych i jakościowych”

 

Celem głównym projektu jest opracowanie przez PAMAPOL S. A. nowatorskiej gamy typu „zero waste” o wysokich walorach prozdrowotnych i jakościowych w okresie IX 2020 r – VIII 2021 r, która zostanie wdrożona w działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

 

Cel główny osiągnięty zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

  • Określenie parametrów procesu obróbki termicznej i enzymatycznej korpusu drobiowego gwarantujących wysoką wydajność procesu wytwarzania bulionu – bazy do wytwarzania dań zero waste
  • Opracowanie składu recepturowego nowej gamy dań typu zero waste (zup) o wysokim potencjale prozdrowotnym i jakościowym
  • Dobór warunków obróbki termicznej i skalowanie procesu
  • Prognozowanie terminów przydatności do spożycia nowych produktów
  • Zweryfikowanie procesu produkcji nowej gamy dań typu zero waste (zup) w warunkach rzeczywistych, optymalizacja oraz określenie warunków brzegowych gwarantujących otrzymywanie produktów o wysokich walorach prozdrowotnych i najwyższej jakości.

 

Osiągniecie ww. celów rozplanowano na 2 etapy:

 

I. Badania przemysłowe obejmujące projektowanie nowej gamy dań typu „zero waste”(zup) o wysokim potencjale prozdrowotnym i jakościowym oraz dobór warunków procesu otrzymywania w skali wielkolaboratoryjnej.

II. Prace rozwojowe obejmujące testowanie i optymalizację procesu otrzymywania nowatorskiej gamy dań typu „zero waste” (zup) o wysokich walorach prozdrowotnych i jakościowych w docelowych warunkach pracy.

Osiągnięcie ww. celów wyraża wskaźnik rezultatu:

1) Liczba wdrożonych wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach projektu – 1 szt.

2) Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych -1 szt.

Grupy docelowe projektu obejmą:

  • Wnioskodawcę i współpracowników z ośrodków badawczych,
  • Sektor spożywczy
  • Społeczeństwo

Całkowita wartość projektu 2 605 926,19 PLN

Dofinansowanie projektu z UE 1 425 185,96 PLN


Pamapol S.A. realizuje projekt  pn. Opracowanie przez PAMAPOL S.A. nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i in

Pamapol S.A. realizuje projekt  pn. Rozwój potencjału innowacyjnego Przedsiębiorstwa PAMAPOL S.A. poprzez inwestycję w infrastrukturę B+R

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie potencjału Pamapol S.A. do prowadzenia działalności B+R+I dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej przeznaczonemu na inwestycję spółki w infrastrukturę B+R polegającą na rozwoju istniejącego działu B+R i przekształceniu go w centrum badawczo-rozwojowe w okresie XII 2018 – XII 2021 r.

Wartość projektu: 12 049 868,69 zł

Kwota dofinansowania:  3 428 824,42 zł


 

Pamapol S.A. realizuje projekt  pn. Opracowanie przez PAMAPOL S.A. nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw

Informacje o projekcie:

Celem głównym projektu jest opracowanie przez PAMAPOL S. A. nowatorskiej gamy dań typu convenience o wysokich walorach prozdrowotnych w okresie VI 2019 r – VI 2020 r.

Wartość projektu: 2 526 220,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 297 201,15 zł

JESTEŚMY NATURALNI

skladniki copy

SKŁADNIKI

Nasze produkty to polskie, w pełni naturalne składniki. Warzywa, świeże zioła i przyprawy to owoce naszych rodzinnych upraw.

pochodzenia copy

POCHODZENIE

Wszystkie surowce pochodzą ze sprawdzonych źródeł o wysokich kryteriach procesu produkcji.

smak

SMAK

Naturalny smak jest naszym priorytetem, dlatego unikamy sztucznych dodatków oraz konserwantów.

srodowisko

ŚRODOWISKO

Kochamy przyrodę! Chcemy, by nasza technologia pozwalała jeszcze bardziej dbać o środowisko, nad czym nieustannie pracujemy.